อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Posts tagged ‘แพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย ผดุงครรภ์ไทย “อ.ประสิทธิ์’

Video

ติวสอบตัวยาสมุนไพร ตอน ๒

ติวสอบตัวยาสมุนไพร ตอน ๒ เป็นการสอนดูภาพสมุนไพร ต่างๆ ที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะสสอบ ภาคปฏิบัติ เภสัชกรรมไทย โดย. ประสิทธิ์ คงทรัพย์ โรงเรียน สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย
โทร.087-1639644 เปิดสอน หลักสูตร การแพทย์แผนไทย ทุกประเภท ด้วยระบบออนไลน์ แห่งแรกของไทย สมัครเรียนและมอบตัวศิษย์ได้ที่ siripatclinic@gmail.com/ http://www.siripatthaimedonlineschool.com

Advertisements
Video

ติวสอบ ตัวยาสมุนไพร ตอนที่๑

ติวสอบตัวยาสมุนไพร ตอน ๑ เป็นการสอนดูภาพสมุนไพร ต่างๆ ที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะสสอบ ภาคปฏิบัติ เภสัชกรรมไทย โดย. ประสิทธิ์ คงทรัพย์ โรงเรียน สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย
โทร.087-1639644 เปิดติวสอบ และสอน หลักสูตร การแพทย์แผนไทย ทุกประเภท ด้วยระบบออนไลน์ แห่งแรกของไทย สมัครเรียนและมอบตัวศิษย์ได้ที่ siripatclinic@gmail.com/ http://www.siripatthaimedonlineschool.com

Tag Cloud