อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Posts tagged ‘แผนไทย’

ครีวะสดัมภะ

คำศัพท์ แพทย์แผนไทย (โบราณ) วันละคำ

ประจำวันพุธที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๕๗ วันนี้เสนอคำว่า ” ครีวะสดัมภะ” อ่านว่า คี-วะ-สะ-ดำ-พะ หมายถึง อาการคอแข็ง คอเอียง ภาษาอังกฤษ เรียก Torticollis or Wryneck ซึ่งเป็นอาการ กล้ามเนื้อคอ มีการหดรั้ง จนทำให้คออยู่ในท่าเอียง ไม่อยู่ในแนวตั้งตรง เหมือนคน ปกติ

ดังรูปนี้

 Image

 

Advertisements

กติกเตโช

คำศัพท์ แพทย์แผนโบราณ วันละคำ วันนี้ วันจันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๗ 
อาจารย์ขอเสนอคำว่า ” กติกเตโช” หมายความว่า ” เตโชพิบัติชนิดหนึ่ง เป็นกำเนิดของอสุรินทัญญาณธาตุ แล่นออกมาที่หน้าท้องใต้สะดือ” หรือ แปลเป็นภาษาอังกฤษคือ An abnormal Techo causing Asurinthanyaanhaat appearing in the subumbilical area.

Tag Cloud