อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Posts tagged ‘เสียงในหู’

กรรณนาท

      คำศัพท์การแพทย์แผนโบราณ วันละคำ วันนี้วันอังคารที่ ๑๑ มี.ค. ๕๗
อาจารย์จะเสนอคำว่า ” กรรณนาท” หมายถึง อาการที่เสียงดังในหู ( tinnitus aurium)

Tag Cloud