อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Posts tagged ‘อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์่’

ฝี (abscess ตอน ๓

ฝี (abscess ตอน ๓

ฝีกุตะณะราย  (pulmonary  tuberculosis)   ฝีวัณโรคที่ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก  มักเกิดตอนกลางคืน   ร้อนสลับหนาว  นอนไม่หลับ  เบื่ออาหาร

ฝีเกล็ดงูเห่า  (Snake  slough  like abscess)   มีลักษณะเหมือนเกล็ดงู

ฝีเกล็ดแรด  (Malignant abscess occuring  in the  tenth lunar month at both arms.)  ฝีร้ายประจำเดือน ๑๐ ขึ้นที่แขนทั้งสองข้าง  ๑๑ วันตายแล สี                    ดำล้วน

ฝีเกล็ดแรดตัวผู้ (Malignant abscess occuring  in the  Yee (second)  ฝีร้ายประจำเดือนยี่่  ขึ้นที่รอบสะดือ  ๑๑ วันตาย  ขึ้นที่น่องตาย  

                      ขึ้นที่หน้าแข้งไม่มีหนอง ถึงตาย

ฝีเกล็ดแรดตัวเมีย ( (Malignant abscess occuring  in the  third  lunar month at stomuch.) ฝีร้อยประจำเดือน ๓ ขึ้้นพุงเป็นชั้น  ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชี้น ๓                       ก็ตาย

 

Tag Cloud