อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Posts tagged ‘หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท’

Video

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๓

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๓ โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Advertisements
Video

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๒

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๒ โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Tag Cloud