อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Posts tagged ‘ศัพท์แผนโบราณ’

ครีวะสดัมภะ

คำศัพท์ แพทย์แผนไทย (โบราณ) วันละคำ

ประจำวันพุธที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๕๗ วันนี้เสนอคำว่า ” ครีวะสดัมภะ” อ่านว่า คี-วะ-สะ-ดำ-พะ หมายถึง อาการคอแข็ง คอเอียง ภาษาอังกฤษ เรียก Torticollis or Wryneck ซึ่งเป็นอาการ กล้ามเนื้อคอ มีการหดรั้ง จนทำให้คออยู่ในท่าเอียง ไม่อยู่ในแนวตั้งตรง เหมือนคน ปกติ

ดังรูปนี้

 Image

 

Tag Cloud