อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Posts tagged ‘ฝี’

ฝี (abscess ตอน ๓

ฝี (abscess ตอน ๓

ฝีกุตะณะราย  (pulmonary  tuberculosis)   ฝีวัณโรคที่ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก  มักเกิดตอนกลางคืน   ร้อนสลับหนาว  นอนไม่หลับ  เบื่ออาหาร

ฝีเกล็ดงูเห่า  (Snake  slough  like abscess)   มีลักษณะเหมือนเกล็ดงู

ฝีเกล็ดแรด  (Malignant abscess occuring  in the  tenth lunar month at both arms.)  ฝีร้ายประจำเดือน ๑๐ ขึ้นที่แขนทั้งสองข้าง  ๑๑ วันตายแล สี                    ดำล้วน

ฝีเกล็ดแรดตัวผู้ (Malignant abscess occuring  in the  Yee (second)  ฝีร้ายประจำเดือนยี่่  ขึ้นที่รอบสะดือ  ๑๑ วันตาย  ขึ้นที่น่องตาย  

                      ขึ้นที่หน้าแข้งไม่มีหนอง ถึงตาย

ฝีเกล็ดแรดตัวเมีย ( (Malignant abscess occuring  in the  third  lunar month at stomuch.) ฝีร้อยประจำเดือน ๓ ขึ้้นพุงเป็นชั้น  ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชี้น ๓                       ก็ตาย

 

ฝี (abcesses) ตอน ๒

 ฝีมะเร็งนาคราช    หรือ กาฬมะเร็งนาคราช  เกิดขึ้นที่หัวแม่มือทั้งสอง  ข้างเดียวก็มี  สัณฐานเท่าเมล็ดถั่วเขียว ถั่วดำ เท่าผลผักปลัง  เลื่อม (มัน)

                          เป็นหลังเบี้ย  เท่าผลมะยม  เท่าเม็ดหินก็มี มีอาการจับสะท้านร้อนหนาว เชื่อมซึม ปวดศีรษะ  ทำพิษให้กลุ้มหัวใจ แน่นิ่งไป

                           ถ้าแก้ไม่ฟัง         ทำให้มือดำ   แขนดำ (ตาย)   

ฝีกาฬมะเร็งปากหมู   ผุดบวมขึ้นที่หลัง  มีสัณฐานยอดเขียวเหมือนน้ำคราม ทำพิษต่างๆ  ถ้าแตกแก้ไม่หาย ถึงตาย (Infected chronic ulcer)

ฝีกาฬมะเร็งเปลวไฟ   ผุดขึ้นเท่าวงสะบ้า ยอดเขียว ทำพิษเหมือน ถูกไฟ ถ้าแตกแก้ไม่ได้ถึงตาย (Malignant abcess)

ฝีกำภูฉัตร               เกิดที่สะดือ  เป็นเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้น  (Malignant  abcess  occuring at the naval)

ฝีกำมูพาหะ             ฝีร้ายที่เกิดได้ทุกเดือน  ขึ้นในอก และรักแร้   ถ้าพิษแล่นไปเท้า ตายแล (Malignant  abcess occuring in any month at chest                                and ampits)

ฝี (abcesses) ตอน ๑

ศัพท์แพทย์แผนไทย วันละคำ ประจำวันที  ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๗  วันนี้เสนอคำว่า ” ฝี”    หรือ abcesses  

   น. โรคจําพวกหนึ่ง เป็นต่อมบวมขึ้นกลัดหนองข้างใน เรียกชื่อต่าง ๆ กันหลายชนิด เช่น ฝีคัณฑมาลา ฝีดาษ ฝีประคําร้อย ราชาศัพท์ว่า พระยอด.

ฝีในแพทย์แผนไทย กล่าวไว้มากมาย  ได้แก่   

ฝีกระตังบาย       ลักษณะ  ฝีที่ผิวสีดำ  

ฝีกระตังบายตัวเมีย ลักษณะ ฝีที่ขึ้นท้องข้างขวา ไม่ตาย รักษาได้

ฝีกระตังบายใหญ่  ฝีหัวดำใหญ่ ขึ้นได้ว ๒ – ๓ วันกลับดำลงชักไส้หวำราบดุจข้าวตังก้นหม้อ ทำให้แสบร้อน คัน  ลงกระดูก  น้ำดำ น้ำเขียว แก้ไม่ได้ ๓  วัน ๗ วันตาย

ฝีกระอักปากหมู   ลักษณะเป็นมะเร็งส่วนใดก็ได้  มีลักษณะเป็นฝีใหญ่ ขอบแข็ง สูง  และช้ำ ลักษณะคล้ายปากหมู

ฝีกราม    เป็นฝึที่กราม  

ฝีกะอาก  ขึ้นหัวใหญ่เรียงกัน ๒ , ๓ ,๔ หัว  

ฝีกังหันไชย์        ฝีร้ายประจำเดือน ๘   ขึ้นที่เหนือราวนม  และประจำเดือน ๓ ขึ้นที่ขนนซ้าย  ขึ้นคอ ๗ วันตาย  ถึงเวลาเที่ยงทำให้วิงเวียนศีรษะ  ปวด                           สะทกสะท้านมือเท้า  ให้เร่งรักษา 

ฝีกันดารเพลิง    ฝีร้ายประเดือนอ้าย  ขึ้นที่หน้าอกเป็นแถว ๗ วันตาย

ฝีกาฬ              เกิดขึ้นนิ้วมือทั้ง ๒ ข้าง หรือข้างเดียว ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ถั่วดำ  มีเลื่อมลำบองเป็นหลังเบี้ย  มืดดำดุจดินหม้อ   อาการ ให้เชื่อมมัว                         แสบ      ร้อนเหมือนถูกไฟ  กลุ้มใจทุรนทุราย  ให้จับสะท้านร้อนหนาว  บางทีทำพิษให้นิ่งไป

ฝีกาฬ ๑๐ ประการแทรกในไข้พิษ     เป็นฝีที่แทรกในไข้พิษ  ได้แก่ ฝีฟองสมุทร  ฝีเลี่ยมสมุทร   ฝีทามสมุทร   ฝีทามควาย  ฝีละลอกแก้ว  ฝีกาฬทูม                                                            ฝีกาฬทาม  ฝีมะเร็งเปลวไฟฟ้า

ฝีกาฬมะเร็งตะมอย    เป็นไข้มะเร็งตะมอย  ผุดขึ้นมาเท่าหัวแม่มือ  ผลจิงจ้อ  (ขนาดเท่าเมล็ดถั่วลันเตา) ฐานขาวหัวดำทำพิษหนักจับสะบัดร้อนหนาว 

                              ร้อนใน  บางทีผุดขึ้นมาเท่าที่ตัว ที่แขน ที่ขา   จุดยา (สำลีชุบยาแต้ม) มิฟัง   แตกออกมาไปแล้ว  ถ้าไม่ตายกลายเป็นมะเร็ง  (deep acesses)

 

  ImageImageImageImageImageImage

Tag Cloud