อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Author Archive

Video

การตรวจองศาไหล่

การตรวจองศาไหล่ โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Video

การตรวจวัดองศาขา

การตรวจวัดองศาขา โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Video

การตรวจวัดความยาวขา

โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Video

การตรวจโรคไหล่ติด

การตรวจโรคไหล่ติด โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Video

นวดจุดกำเนิดเส้นประธานสิบ

นวดจุดกำเนิดเส้นประธานสิบ โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

ฝี (abscess ตอน ๓

ฝี (abscess ตอน ๓

ฝีกุตะณะราย  (pulmonary  tuberculosis)   ฝีวัณโรคที่ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก  มักเกิดตอนกลางคืน   ร้อนสลับหนาว  นอนไม่หลับ  เบื่ออาหาร

ฝีเกล็ดงูเห่า  (Snake  slough  like abscess)   มีลักษณะเหมือนเกล็ดงู

ฝีเกล็ดแรด  (Malignant abscess occuring  in the  tenth lunar month at both arms.)  ฝีร้ายประจำเดือน ๑๐ ขึ้นที่แขนทั้งสองข้าง  ๑๑ วันตายแล สี                    ดำล้วน

ฝีเกล็ดแรดตัวผู้ (Malignant abscess occuring  in the  Yee (second)  ฝีร้ายประจำเดือนยี่่  ขึ้นที่รอบสะดือ  ๑๑ วันตาย  ขึ้นที่น่องตาย  

                      ขึ้นที่หน้าแข้งไม่มีหนอง ถึงตาย

ฝีเกล็ดแรดตัวเมีย ( (Malignant abscess occuring  in the  third  lunar month at stomuch.) ฝีร้อยประจำเดือน ๓ ขึ้้นพุงเป็นชั้น  ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชี้น ๓                       ก็ตาย

 

ฝี (abcesses) ตอน ๒

 ฝีมะเร็งนาคราช    หรือ กาฬมะเร็งนาคราช  เกิดขึ้นที่หัวแม่มือทั้งสอง  ข้างเดียวก็มี  สัณฐานเท่าเมล็ดถั่วเขียว ถั่วดำ เท่าผลผักปลัง  เลื่อม (มัน)

                          เป็นหลังเบี้ย  เท่าผลมะยม  เท่าเม็ดหินก็มี มีอาการจับสะท้านร้อนหนาว เชื่อมซึม ปวดศีรษะ  ทำพิษให้กลุ้มหัวใจ แน่นิ่งไป

                           ถ้าแก้ไม่ฟัง         ทำให้มือดำ   แขนดำ (ตาย)   

ฝีกาฬมะเร็งปากหมู   ผุดบวมขึ้นที่หลัง  มีสัณฐานยอดเขียวเหมือนน้ำคราม ทำพิษต่างๆ  ถ้าแตกแก้ไม่หาย ถึงตาย (Infected chronic ulcer)

ฝีกาฬมะเร็งเปลวไฟ   ผุดขึ้นเท่าวงสะบ้า ยอดเขียว ทำพิษเหมือน ถูกไฟ ถ้าแตกแก้ไม่ได้ถึงตาย (Malignant abcess)

ฝีกำภูฉัตร               เกิดที่สะดือ  เป็นเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้น  (Malignant  abcess  occuring at the naval)

ฝีกำมูพาหะ             ฝีร้ายที่เกิดได้ทุกเดือน  ขึ้นในอก และรักแร้   ถ้าพิษแล่นไปเท้า ตายแล (Malignant  abcess occuring in any month at chest                                and ampits)

Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.