อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

เปล้าน้อย ไม้ยืนต้นขนาดย่อม  เปล้าน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton fluviatilis Esser[1], Croton stellatopilosus H.Ohba[6], Croton sublyratus Kurz (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Oxydectes sublyrata (Kurz) Kuntze)[2] จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE)

 

สมุนไพรเปล้าน้อย มีชื่อเรียกอื่นว่า เปล้าท่าโพ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น[1],[2],[3]

เปลือกต้น รสร้อน   สรรพคุณ   ทำให้อาหารงวด ช่วยย่อยอาหาร

ใบ  รสร้อน   สรรพคุณ  แก้คันตามตัว

ผล รสร้อน    สรรพคุณ  ขับหนองให้กระจาย

ราก รสร้อน    สรรพคุณ  แก้ลมขึ้นเบื้องบนให้เป็นปกติ

แก่น รสร้อน   สรรพคุณ   ขับโลหิต แก้ช้ำใน

เปล้าใหญ่   ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่    ปล้าใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton persimilis Müll.Arg. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Croton oblongifolius Roxb., Croton roxburghii N.P.Balakr., Oxydectes oblongifolia Kuntze, Oxydectes persimilis (Müll.Arg.) Kuntze)[1],[2],[3],[4],[5],[8] จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE)[1]

ใบ รสร้อนเมาเอียน   สรรพคุณ บำรุงธาตุ

เปลือกต้น และกระพี้ รสร้อนเมาเอียน   สรรพคุณ แก้เลือดร้อน

ผล รสร้อนเมาเอียน   สรรพคุณ ขับโลหิตในเรือนไฟ ขับน้ำคาวปลา

แก่น รสร้อนเมาเอียน    สรรพคุณ ขับเลือด ขับหนองให้ตก ขับพยาธิไส้เดือน

ราก รสร้อนเมาเอียน   สรรพคุณ ขับผายลม

เปล้าน้ำเงิน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่   เปล้าน้ำเงินเป็นพืชที่มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Croton cascarilloides Raeusch. ในวงศ์ Euphorbiaceae มีชื่อพ้องเป็น Croton cumingii Muell. Arg. และ Croton pierrei Gagnep. ชาวบ้านบางถิ่นเรียก เปล้าหลังเงิน(ประจวบคีรีขันธ์ เปล้าเงิน(สงขลา) เป้าน้ำเงิน(นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี) กะโดนหิน(เลย)

เปลือกต้น แก่น รสขมเย็น   สรรพคุณ  บำรุงโลหิตสตรีให้สมบูรณ์

เปลือก ลูก ราก รสขมเย็น   สรรพคุณ  แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: