อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

IMG_0001IMG_0002

หลักสูตร นวดบำบัด /นวดจัดกระดูก    

คำถามที่พบบ่อย

๑. เรียนนานเท่าไร

         ตอบ   หลักสูตรนี้ อาจารย์ไม่กำหนดเวลาเรียนของผู้เรียนเพราะเนื่องจากเนื้อหามากและอาจารย์สอนละเอียด สอนให้เป็นนักบำบัด (therapist)  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   เรียนนานกี่ครั้งก็ได้  เรียกว่า ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีวิต ครับ  

๒. ผู้เรียนต้องจบพื้นฐานอะไรจึงจะเรียนได้    

      ตอบ   หลักสูตรนี้อาจารย์ให้โอกาสคนทุกคนที่สนใจ อยากพัฒนาตัวเองให้เป็นแพทย์แผนไทย หรือ นักบำบัด ที่มีฝีมือ  อาจารย์จึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาไว้   นักเรียนที่ลงเรียนกับอาจารย์หลักสูตร มีตั้งแต่ จบแค่ ป.๔ ถึงระดับปริญญา ครับ  เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นฐานการศึกษา ครับ   

๓. สถานที่สอนอยู่ที่ไหน    

     ตอบ  สถานที่สอนมี ๒ แห่ง  คือ สิริภัจจ์ สหคลินิก  ที่อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม(เสาร์-อาทิตย์)    

      และที่ โกมารภัจจ์  สหคลินิก   จังหวัดชัยภูมิ   (จันทร์-ศุกร์)    

๔. รูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไร  

      ตอบ   รูปแบบการเรียนการสอน จะมี๒ ระยะ  คือ  สอนด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางอีเมล์ ในกรณีที่นักเรียนลงทะเบียนผ่านมาทางออนไลน์ แล้ว  คือมีการโอนเงินค่าเรียนมาให้อาจารย์แล้วยังไม่ได้ไปฝึกปฏิบัติกับอาจารย์  ทางอาจารย์ก็จะส่งลิงค์วิดีโอ  การสอนในหลักสูตร ให้นักเรียนศึกษาด้วยตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน     ในระยะที่ ๒ คือระยะการเรียนเชิงปฏิบัติการ   เมื่อนักเรียนจัดเวลาและมีความพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติที่โรงเรียน  ก็เลือกที่จะไปเรียนตามสถานที่ที่กล่าวไปแล้วได้   และคุณสามารถเข้าไปเรียนฝึกปฏิบัติได้ตลอดไม่จำกัดเวลา และจำนวนครั้ง 

๕.รูปแบบการฝึกปฏิบัติการที่โรงเรียน เป็นอย่างไร  

     ตอบ    จะมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  และได้เรียนรู้จากการตรวจวินิจฉัย  บำบัด รักษา ผู้ป่วยจริงที่เข้ามารับบริการรักษาที่คลินิก ของอาจารย์ ทำให้นักเรียนได้เห็นทั้งประสบการณ์จริงและเชิงวิชาการพร้อมๆกัน

๖.เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศหรือไม่ อย่างไร

ตอบ    ใบประกาศจะแบ่งเป็น ๒ หลักสูตร คือ ใบประกาศนวดบำบัด ๔๒๐ ช.ม.  และใบประกาศ  นวดจัดกระดูก

       ในระยะแรกที่นักเรียนส่วนใหญ่ที่ไปเรียนทุกคนจะได้ใบประกาศ นวดบำบัดทุกคน   แต่สำหรับใบประกาศนวดจัดกระดูก ต้องใช้เวลานานพอสมควร  ซึ่งอยู่กับว่าได้รับการประเมินหรือสอบผ่านตามเกณฑ์ของอาจารย์หรือไม่  เพราะเป็นวิชาที่ละเอียดอ่อน มีผลต่อผู้ป่วยได้   ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการศึกษานานพอสมควร  แต่ถ้านักเรียนคนไหนผ่านการประเมินอาจารย์เร็ว และสอบผ่านการจัดกระดูก แล้วก็จะได้รับใบประกาศ นวดจัดกระดูกจากทางโรงเรียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ครับ

๗.  เอกสารในการสมัครเรียน มีอะไรบ้าง

ตอบ    เอกสารในการสมัครเรียน  ประกอบด้วย  ใบสำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต  อย่างละ ๑ ใบ   รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง  ๕ รูป  

๘. ค่าเรียนหลักสูตรนวดบำบัด นวดจัดกระดูก เท่าไร และต้องชำระอย่างไร

ตอบ    ค่าเรียนหลักสูตร นี้คือ  ๒๐,๐๐๐ บาท   ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ตลอด กี่ครั้งก็ได้  นานเท่าไรก็ได้ 

การชำระเงิน   มี ๒ วิธี..คือ   ่ โอนผ่านธนาคาร  กรุงเทพ สาขา อ้อมน้อย   ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี   ประสิทธิ์  คงทรัพย์    เลขที่บัญชี   167-5-48370-3   

                      วิธีที่ ๒ คือ ไปจ่ายกับอาจารย์ที่โรงเรียน ตอนไปฝึกปฏิบัติ 

๙. เอกสารประกอบการเรียนมีหรือไม่   ราคาเท่าไร

     ตอบ    เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตร  มีหนังสือ  ที่สำคัญ ประมาณ ๔ เล่ม

  ราคา ๒,๐๐๐ บาท    ซึ่งไม่ได้บังคับซื้อ นักเรียนจะซื้อหรือไม่ก็ได้   หรือจะซื้อเป็นบางเล่มก็ได้    และยังมีไฟล์บันทึกเทปการสอน กรณีศึกษาต่างๆที่ทางอาจารย์บันทึกไว้ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ GB ซึ่งนักเรียนสามารถนำ hard drive ไปบันทึกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรีครับ

๑๐. หลักสูตร นวดบำบัด/จัดกระดูก หน่วยงานราชการไหนรับรอง และเมื่อจบแล้วสามารถเปิด สถานพยาบาล ได้หรือไม่

ตอบ    หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทางอาจารย์ได้ใช้ประสบการณ์ ที่มีมากว่า ๒๐ ปี ทั้งกายภาพบำบัด  และแพทย์แผนไทย   หล่อหลอมประยุกต์ปรับปรุงจนเป็นเทคนิคที่มีการผสมผสาน ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันเข้าหากัน   ไม่มีหน่วยงานไหนรับรอง เพราะไม่ได้ขอรับรองจากหน่วยงานไหน แต่เป็นหลักสูตรของอาจารย์เอง  เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำไปใช้เป็นเทคนิค ช่วยในการบำบัดรักษาได้  แต่การที่จะมีเปิดสถานพยาบาล รักษาได้จะต้องเรียนจบด้านเวชกรรมไทย  จึงจะมีสิทธิ์เปิดสถานพยาบาล ได้ตามกฎหมาย   ส่วนเทคนิกที่เรียนจากอาจารย์สามารถนำไปใช้และช่วยเหลือผู้ป่วยได้ แต่ไม่ให้มีการโอ้อวด โฆษณา  ควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามธรรมจรรยา ครับ

๑๑. หลักสูตรนี้เปิดสอนเมื่อไร 

ตอบ  หลักสูตรนี้อาจารย์เปิดสอนตลอดทั้งปี  นักเรียนพร้อมเมื่อไร ก็เรียนได้ตลอด 

๑๒. จะติดต่อสื่อสาร กับอาจารย์อย่างไร

การติดต่อสื่อสาร กับทางอาจารย์มีหลายทาง  ดังนี้

    โทรศัพท์   087-1639644   อีเมล์  siripatclinic@gmail.com  

    id:line:   prasitkongsup

   skype name:   prasit.kongsup

  facebook: อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์  

   https://www.facebook.com/profile.php?id=100006456058033

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: