อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

ลมลำบอง

ลมลำบอง

นิยาม

  • มีอาการคล้ายลมจับโปง มีอาการอักเสบเมื่อฝี ปวดข้อต่อ กระดูก

ลำบอง หมายถึง  ๑.๑ การอักเสบแดง ร้อน เช่น ลำบองฝี คือการอักเสบเมื่อเป็นฝี

๑.๒   โรคปวดที่ข้อต่อกระดูก

  • ละบอง โรคชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยมักมีอากรปวด บวม ตามข้อต่อต่างๆ อาจเกิดได้กับทุกข้อของร่างกาย ภายในข้อที่บวมจะมีน้ำเป็นเมือกข้น  ดังตามคัมภีร์ตักศิลา ตอนหนึ่งว่า”  เป็นปัฏฆาตสดุ้ง ไม่รู้ถึงโรค ศรีสัณวรรณนั้นดูพิกาลแล้วปล่อยให้ปล่อยปิงประคบเท้า ยาร้อนกอกลมขับโลหิต  ให้หมดนวดคนไข้นั้นไม่สูเจ็บนักเที่ยวเดินมิได้  บวมตามข้อตามเกลียวปัฏฆาต ถ้าแพทย์ไม่รู้ถึงโรคทำพิศม์จะตายด้วยกาลหมู่นี้ “   ลมลำบอง ก็เรียก
  • เป็นโรคในตระกูลโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดตามข้อต่างๆ  โดยมักจะเกิดกับข้อเล็กๆ เช่น ข้อนิ้วมือ  ข้อนิ้วเท้า ทำให้นิ้วแข็งเป็นไม้กระบอง มีอาการปวดตามข้อ บวม แดง ร้อน  มักเป็นที่นิ้วทั้งสิบนิ้ว  บางรายมีอาการกำมือแล้วเหยียดไม่ออก

   ลักษณะและอาการ

ปวดตามข้อต่อกระดูกโดยเฉพาะข้อนิ้วและข้อมือ  และมีลักษณะ ปวด บวม แดง ร้อน  กำมือแล้วเหยียดไม่ออก และอักเสบเมื่อเป็นฝี

สมุฏฐานวินิจฉัย

๑. การแพทย์ปัจจุบัน   เทียบเคียงแล้ว ลมลำบอง  ใกล้เคียงกับโรคข้ออักเสบ   ซึ่งอาจเป็นจากการติดเชื้อ หรือเป็น รูมาตอยด์ เกาต์  ซึ่งอาจรุนแรงกว่าข้อเข่าเสื่อม

๒. การแพทย์แผนไทย

วินิจฉัยตาม ธาตุสมุฏฐาน   และ เกิดจากเส้นประธานสิบ   เส้นกาลทารี    ถ้าลมลำบอง มีพิษมาก็จะกระทบกับ เส้นสุมนา และ สหัสรังสี

การซักประวัติ และการตรวจร่างกาย

๑. การซักประวัติ      อายุ เพศ  ประวัติการเจ็บป่วย ในปัจจุบันและอดีต   ลักษณะอาการที่ปวด  บริเวณที่ปวด

๒. การตรวจร่างกาย    วัดไข้    ดู คลำ และสัมผัส บริเวณที่มีอาการ  ว่ามี ปวด บวม แดง ร้อน   ตรวจการเคลื่อนไหวของข้อ

         การรักษา

๑. แผนการรักษา

๑.๑ ต้องวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนว่า  เป็นการติดเชื้อข้อต่ออักเสบ จากรูมาตอยด์ หรือมีสาเหตุมากจากอื่นๆ    เพราะการรักษาจะแตกต่างกัน ในกรณีที่เป็นฝีอักเสบในข้อ ควรรักษาฝีหรือการอักเสบให้หายก่อน  ถ้ามีลักษณะอาการ ปวด บวม แดง ร้อน มากให้ใช้สมุนไพร รสเย็น ประคบ หรือทาพอก เพื่อดูพิษร้อนออก สมุนไพรที่นิยมใช้ได้แก่    ใบคว่ำตายหงายเป็น ตำพอก บริเวณที่เป็นลำบอง  หรือน้ำแข็งห่อผ้าประคบ จะลดการอักเสบได้ดี

๑.๒ การนวดบำบัด เพื่อการรักษาข้อที่ติดขัด ควรอยู่ในระยะที่ไม่บวม แดง ร้อน มากแล้ว หลักการนวดบำบัด ควรนวดแนวเส้นใกล้เคียงก่อน เพื่อส่งเลือดและถ่ายเลือดเสียออกจากบริเวณที่เป็น  ระวังการนวดที่บริเวณที่มีอาการโดยตรง  เทคนิคการนวดต้องนวดด้วยความระมัดระวัง อย่าให้แรงเกินไป ควรเริ่มจากเบาๆไปก่อน และสังเกตอาการหลังการรักษา

การประเมินผล

อาการปวด บวม แดง ร้อนลดลง    การเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้น

ข้อห้าม  ข้อควรระวัง  และคำแนะนำ

  • งดของแสลง ได้แก่  ข้าวเหนียว  หน่อไม้ดอง  แตงกวา   ยอดผัก
  • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้อาการกำเริบ ลดการใช้ข้อที่มีอาการในระยะที่มีการอักเสบมาก  แต่เมื่ออาการทุเลาลง ให้เริ่มบริหารข้อต่อที่มีอาการ เริ่มจากน้อยไปหามาก เพื่อป้องข้อติดแข็ง จากการที่ข้ออยู่นิ่งนานเกินไป

 arthritisgout

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: