อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

ความหมาย

๑. ปัตฆาต  หมายถึงเส้นเอ็นที่อยู่ในร่างกายคู่ขนานไปกับหลอดเลือดบริเวณท้องน้อย และหน้าขา  เป็นเส้นทีสำคัญ เมื่อกดเส้นนี้จะรู้สึกเต้นตุบๆ

๒. ลมปัตฆาต  คือ การเจ็บขัดยอกตามสะบักข้องใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง พร้อมกัน เคลื่อนไหวไม่สะดวก เจ็บร้าวไปตามหน้าอก

ปวดเมื่อยทั่วร่างกาย เป็นพรรดึก (ท้องผูกมาก ถ่ายเป็นขี้แพะ)ที่ท้อง

เวลาแก้ให้คลายที่ส้นเท้าและสันหลังตามแนวกระดูกทั้งสองข้างเส้นบั้นเอวบริเวณชายโครง”

๓. ลมปัตฆาฎ หมายถึง  ลมที่พัดขึ้นให้สลักอก เสียดชายโครงดังจะขาดใจ

๔. ปัตฆาต  หมายถึง เส้นที่มีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงกรานด้านหน้า แล่นถึงตาตุ่ม เส้นบนจะแล่นไปทางด้านหลังข้างกระดูกสันหลัง (ถัดออกจากเส้นรัตฆาต)ถึงบริเวณต้นคอท้ายทอยขึ้นศีรษะแล้วลงมาที่แขน เส้นที่อยู่ด้านขวาเรียก  เส้นปัตฆาตขวา  เส้นที่อยู่ด้านซ้ายเรียกว่า เส้นปัตฆาตซ้าย

ส่วนเส้นด้านล่างจะเริ่มจากบริเวณหน้าขา แล่นลงมาถึงตาตุ่มด้านใน เรียก ปัตฆาตใน    ส่วนด้านนอกเริ่มจากบริเวณสะโพกแล่นลงมาถึงตาตุ่ม  เรียก ปัตฆาตนอก

๕.ปัตฆาต หมายถึง  โรคลมชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยมักมีอาการปวดเมื่อยตามแนวเส้นปัตฆาต เคลื่อนไหวไม่สะดวก  ดังคัมภีร์ แผนนวด ๒/๙๖ ตอนหนึ่ง “ ชื่อว่าลมปัตฆาฎ” ก็ว่า ผู้นั้นมักนั่งนัก   ลุกนั่งมิได้ก็ดี

ให้แก้เส้นเอนแลแก้เส้นหลังทั้ง ๒ แลแก้เส้นบั้นเอวทั้ง ๒ แล  ชื่อลมแถกกลออมนั้น ให้แก้หัวหน่าวแลท้องแลรอบสะดือ แลบั้นเอวแลสันหลังนั้นคลายแลฯ ลมเนตนั้นครั้นจับให้บิดตัวดังพิศม์งูนั้น

ให้แก้หน้าแลหลังแลขาทั้งสองข้างคลายแล” ลมปัตฆาต ก็เรียก เขียนว่า  ปัตคาด  ปัฏฆาต  ปัตตฆาฎ หรือ ปัตฆาฎ  ก็มี

ลักษณะอาการ

เจ็บขัดยอก ตามสะบักข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างพร้อมกัน เคลื่อนไหวตัวลำบาก  เจ็บร้าวไปที่หน้าอก  คอ บ่า  ไหล่   ปวดเมื่อยไปทั่วร่างกาย

อาการท้องผูกมาก  ถ่ายเป็นก้อนคล้ายขี้แพะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: