อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Archive for September, 2015

เทคนิกการยืดกล้ามเนื้อหน้า ต้นขาด้านหน้า /quadricep

เทคนิก การยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน/ hip adductor

กระทกรก (ผ้าขี้ริ้วห่อทอง)

กะทกรก

ชื่อวงศ์  PASSIFLORACEAE

ชื่อ วิทยาศาสตร์   stinking passion flower,Running POP

ชื่อพื้นเมืองอื่น  ผักแคบฝรั่ง (ภาคเหนือ) ,เถาเงาะ ,เถาสิงโต(ชัยนาท),หญ้าถลกบาตร(พิษณุโลก,อุตรดิษย์), กะทกรก(ภาคกลาง,ตำลึงฝรั่ง(ชลบุรี) ,เครือขนตาช้าง (ศีรษะเกษ),ผักขี้หิด (เลย) , เยี่ยววัว (อุดรธานี),ละพุบาบี(มลายู-นราธิวาส,ปัตตานี) หญ้ารกช้าง(พังงา) กระโปรงทอง(ภาคใต้)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้เถาล้มลุก  ประเถทเถาเลื้อย  อายุประมาณ ๒-๕ ปี มีมือเกาะเกี่ยวพันต้นไม้อื่น  ลำต้นกลมสีเขียวมีขนสีทองออกนุ่มปกคลุมทั่วไป ยอดอ่อนสีเขียวออกเหลือง

ใบ   เป็นใบเดี่ยว  ออกเรียงสลับ ก้านใบยาว ๓-๕ ซม.  ลักษณะใบ รูปหัวใจ  ค่อนข้างเรียบ ขอบใบเว้าเข้าหากลางใบเล็กน้อย เป็นรูป๓-๔ แฉก  ปลายแฉกค่อนข้างแหลม  มีขนปกคลุมห่างๆ  โคนใบเว้าเข้าก้านใบ  ขนาดใบกว้าง ๕-๘ ซม. ยาว ๘-๑๕ ซม.มใบมีสีเขียวออกมัน

ดอก    ลักษณะดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ  กลีบดอกมีสีเขียวอ่อน มีกระบังเป็นฝอยสีขาวล้อมรอบเกสร

ผล    ค่อนข้างกลมขนาดประมาณ ๑ ซม.  สีเขียวอ่อน เมื่อสุกสีส้มเหลือง   เนื้อหุ้มเมล็ดรสหวานเล็กน้อย  รอบผลมีใบประดับหุ้ม ภายในมีเมล็ดกระจายเป็นกลุ่ม

เมล็ด  มีเยื่อหุ้มคล้ายเมล็ดแมงลักตอนแช่น้ำ   เมล็ดสีเทาดำ

นิเวศวิทยา  มีขึ้นทั่วไปตามที่รกร้างว่างเปล่า  ที่ลุ่มต่ำตามสวน ไร่นา

การปลูกและการขยายพันธุ์  เจริญเติบโตได้ในดินสภาพทั่วไป  ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ทางยา

รสและสรรพคุณ

ทั้งต้น    รสเมาเบื่อ  เป็นยาบำรุงหัวใจ แก้โรคเหน็บชา ขับปัสสาวะ  ขับเสมหะ  แก้ไอ  แก้บวม

ใบ     รสเมาเบื่อ     โขลกพอกซ่าเชื้อบาดแผล   แก้โรคผิวหนัง   หิด

ผล   หรือเมล็ด     ผลสุกรสหวาน   บำรุงปอด  แก้ปวด  ผลดิบ   รสเมาเบื่อ

ดอก   รสเมา    ขับเสมหะ   แก้ไอ

วิธีและปริมาณที่ใช้

๑.ยาบำรุงหัวใจ  และแก้โรคเหน็บชา   โดยใช้ทั้งต้นสับเป็นชิ้นแล้วตากแดดให้แห้ง ประมาณ ๑ กำมือ  หรือ ประมาณ ๑๕-๒๐ กรัม  นำมาเติมน้ำ ๓  แก้ว (๗๕๐ ซีซี)  ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๒ แก้ว กรองเอาน้ำดื่ม

๒. รักษาหิด  ใช้ใบสด ๑กำมือ ตำโขลกให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อย ใช้ทาหรือพอกบริเวณที่เป็น วันละ ๓-๔ ครั้ง

ข้อควรระวัง

-ใบสด มีสารพิษ  ทำให้เกิดอาเจียนได้  (บางคนใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริก ต้องลวกหรือต้มให้สุกก่อนสารพิษจึงจะสลายไป) ห้ามกินดิบ

– ต้นสดทั้งต้น รสเมาเบื่อ    มีสารพิษ ซึ่งพิษจะสลายตัวเมื่อถูกความร้อน10_131407784117Passiflora foetida

บานไม่รู้โรย

     โอ้เจ้าบานไม่รู้โรย  เจ้านั้นเคยผลิดอกออกนานๆ

     สวยตระการข้างรั้วไม่มัวหมอง     ยังมีคุณช่วยรักษาผู้คนตามครรลอง

      วิถีชนทุกรุ่นย่อมรู้ดี

บานไม่รู้โรย

ชื่อวงศ์   AMARANTHACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์   Gomphrena globosa L.

ชื่อสามัญ   Bachelor’s button, Globe amaranth

ชื่อพื้นเมือง    กะล่อม,ตะล่อม(ภาคเหนือ),ดอกสามเดือน(ภาคใต้),บานไม่รู้โรย(ภาคกลาง),สามปีบ่เหี่ยว(อีสาน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุก สูงประมาณ ๑๕-๖๐ ซม.  ลำต้นตั้งตรงหรือโคนต้นอาจจะเอนราบกับดิน  ที่ข้อของต้นจะพองออกเล็กน้อย  และและเกิดรากตามข้อ  ลำต้นมักจะมีข้อสีแดงหรือบางต้นสีเขียว กิ่งอ่อนๆ จะมีขนทั่วไป

ใบ  เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ๆ  ลักษณะใบรูปใบหอก หรือใบรูปขนาน  หรือขนานแกมรูปรี  ปลายใบแหลม  โคนใบมน ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ตัวใบมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ใบกว้าง ก้านใบยาว    แต่ใบคู่ยอดจะติดกับดอกจะไม่มีก้าน

ดอก   ออกเป็นกระจุกกลมๆ  ประกอบด้วยดอกเล็กๆ มากมาย อยู่ในก้านช่อดอก  ออกเดี่ยวๆหรือบางครั้งก็ออกเป็นกลุ่มๆ ๒ภ๔ กระจุก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๗๕-๒.๒๕ ซม.  มี ๓ สี   ขาว  ชมพู   และม่วงแดงเข้ม  ออกดอกตามซอกใบและใกล้ยอด  แต่ละดอกมีใบประดับ ๒ ใบ กลีบรวมมี ๕ กลีบ  ออกดอกตลอดปี

ผล  ลักษณะรูปไข่แกมขอบขนาน  มีเปลือกบาง  ขนาดเล็ก  ยาวเพียง  ๒-๕ มม.  เมล็ดแบน  สีน้ำตาล เป็นมัน

ประโยชน์ทางยา  รสและสรรพคุณ แพทย์แผนไทย นิยมใช้ชนิดดอกสีขาวเป็นยา

ราก  รสเย็นขื่น   แก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ  ขับระดู  รักษโรคบิดและอาการไอ

ทั้งต้น    รสขื่นเล็กน้อย    ต้มเอาน้ำดื่มแก้หนองใน  กามโรค  ขับปัสสาวะ   นิ่ว   แก้ระดูขาว

ช่อดอก   รสจืด  สุขุม   ใช้กล่อมตับ แก้ตาเจ็บ   แก้ไอ ขับปัสสาวะ   แก้บิด แก้ปวดศีรษะ

วิธีและปริมาณที่ใช้

๑.แก้หอบหืด  บิดมูก   ใช้ดอกสด ๑๕-๒๐ ดอก  ล้างให้สะอาด ต้มในน้ำเดือด  ๑ ลิตร  เคี่ยวให้เหลือครึ่งหนึ่ง แล้วกรองเอาน้ำดื่มครั้งละ  ๑ แก้ว  หรือ ๒๐๐ ซีซี

๒. ขับปัสสาวะ นิ่ว แก้โรคหนองใน  โดยใช้ต้นสดชนิดดอกสีขาว ทั้งต้น ๑๐๐ กรัมล้างน้ำให้สะอาดต้มในน้ำเดือด  ๑ ลิตร  นาน  ๑๐-๑๕ นาที  กรองเอาน้ำดื่ม วันละ ๓ เวลาก่อนอาหารflowers01_1

ต้นบานไม่รู้โรยดอกขาว

ต้นบานไม่รู้โรยดอกขาว

Tag Cloud