อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

ฝี (abscess ตอน ๓

ฝีกุตะณะราย  (pulmonary  tuberculosis)   ฝีวัณโรคที่ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก  มักเกิดตอนกลางคืน   ร้อนสลับหนาว  นอนไม่หลับ  เบื่ออาหาร

ฝีเกล็ดงูเห่า  (Snake  slough  like abscess)   มีลักษณะเหมือนเกล็ดงู

ฝีเกล็ดแรด  (Malignant abscess occuring  in the  tenth lunar month at both arms.)  ฝีร้ายประจำเดือน ๑๐ ขึ้นที่แขนทั้งสองข้าง  ๑๑ วันตายแล สี                    ดำล้วน

ฝีเกล็ดแรดตัวผู้ (Malignant abscess occuring  in the  Yee (second)  ฝีร้ายประจำเดือนยี่่  ขึ้นที่รอบสะดือ  ๑๑ วันตาย  ขึ้นที่น่องตาย  

                      ขึ้นที่หน้าแข้งไม่มีหนอง ถึงตาย

ฝีเกล็ดแรดตัวเมีย ( (Malignant abscess occuring  in the  third  lunar month at stomuch.) ฝีร้อยประจำเดือน ๓ ขึ้้นพุงเป็นชั้น  ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชี้น ๓                       ก็ตาย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: