อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

ศัพท์แพทย์แผนไทย (โบราณ) วันละคำ  ประจำวันอังคารที่  ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันนี้เสนอคำว่า   “กาฬ”   อ่านว่า กาน   หมายถึง   ผลของการอักเสบติดเชื้อซึ่งมีลักษณะอาการปรากฎทั้งภายใน และ ภายนอก

กาฬภายนอก  คือ โรคที่แสดงโดยเป็นฝี  เม็ด ผื่น  แผ่น วง  เม็ดทราย มีสีดำ แดง เขียวดีงน้ำคราม หรือสีอื่นๆ  ที่ขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกาย

กาฬภายใน   คือ เป็นการติดเชื้อภายในร่างกาย  อาจสังเกตุได้จากลักษณะของส่ิงขับถ่าย และลักษณะอาการของผู้ป่วย

Manifestation  of  infection  which can be divided  into  2 categories, external and internal (Galas)

ยกตัวอย่างเช่น ไข้พิษไข้กาฬ   ๒๑  ชนิด  ที่กล่าวไว้ใน “คัมภีร์ตักศิลา”  ก็คือไข้ที่เกิดจากการติดเชื้อ และมีลักษณะอาการ ในทางไข้  และแสดงอลักษณะอาการ ออก  มาทางผิวหนัง  เช่น  ไข้อีดำ   ไข้อีแดง  ไข้ปานดำ ไข้ปานแดง  ฯลฯ

    ข้อมูลเทียบก้บการแพทย์แผนปัจจุบัน

scarlet1

 

scarlet2

ไข้อีดำอีแดง เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่ก็เคยพบการระบาดของโรคนี้ในกลุ่มเด็กนักเรียนเป็นครั้งคราว

โรคนี้เกิดจากเชื้อเบตาสเตรปโตค็อกคัส กลุ่มเอ ซึ่งเป็นเชื้อตัวเดียวกันกับที่ทำให้ต่อมทอนซิลอักเสบ ดังนั้นจึงมีอาการ โรคแทรกซ้อนและการรักษาเช่นเดียวกับต่อมทอนซิลอักเสบ

สาเหตุ_________________________________________________________________________

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า เบตาสเตรปโตค็อกคัส กลุ่มเอ  ติดต่อโดยการหายใจ ไอหรือจามรดกัน

อาการ_________________________________________________________________________

มีไข้สูง เจ็บคอ ต่อมทอนซิลบวมแดงหรือมีจุดหนอง ลิ้นเป็นฝ้า บางครั้งอาจมีอาเจียน

ในวันที่ 2 หลังมีไข้ จะมีผื่นแดงเรื่อ ๆ ขึ้นที่หน้า (ยกเว้นบริเวณรอบ ๆ ปาก) ในวันต่อมาผื่นจะกระจายไปตามลำตัวและแขนขาอย่างรวดเร็ว บางคนอาจรู้สึกคัน

ลิ้นอาจมีลักษณะหนาขึ้นและออกเป็นสีชมพูคล้ายผลสตรอเบอรี เรียกว่า ลิ้นสตรอเบอรี (strawberrytongue)

ในวันที่ 6 หลังมีไข้ ผื่นจะเริ่มจาง แล้วผิวหนังและลิ้นจะเริ่มลอก อาการหนังลอกอาจเป็นอยู่นาน 2 สัปดาห์

อาการแทรกซ้อน_______________________________________________________________

เช่นเดียวกับ ต่อมทอนซิลอักเสบ (8)

การรักษา______________________________________________________________________

เช่นเดียวกับ ต่อมทอนซิลอักเสบ (8)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: