อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

คำศัพท์แพทย์แผนโบราณ (แผนไทย) วันละคำ  ประจำวันที่  ๑๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

วันนี้เสนอคำว่า ”  คลานิ” อ่านว่า คะ-ลา-นิ   หมายถึง   ลมที่ทำให้จิตสะดุ้งหวาดกลัว  คิดจะฆ่าตัวตาย 

Mania depressive psychosis   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: