อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

กรรณนาท

      คำศัพท์การแพทย์แผนโบราณ วันละคำ วันนี้วันอังคารที่ ๑๑ มี.ค. ๕๗
อาจารย์จะเสนอคำว่า ” กรรณนาท” หมายถึง อาการที่เสียงดังในหู ( tinnitus aurium)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: