อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

คำศัพท์ แพทย์แผนไทย (โบราณ) วันละคำ

ประจำวันพุธที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๕๗ วันนี้เสนอคำว่า ” ครีวะสดัมภะ” อ่านว่า คี-วะ-สะ-ดำ-พะ หมายถึง อาการคอแข็ง คอเอียง ภาษาอังกฤษ เรียก Torticollis or Wryneck ซึ่งเป็นอาการ กล้ามเนื้อคอ มีการหดรั้ง จนทำให้คออยู่ในท่าเอียง ไม่อยู่ในแนวตั้งตรง เหมือนคน ปกติ

ดังรูปนี้

 Image

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: