อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Archive for March, 2014

ฝี (abcesses) ตอน ๒

 ฝีมะเร็งนาคราช    หรือ กาฬมะเร็งนาคราช  เกิดขึ้นที่หัวแม่มือทั้งสอง  ข้างเดียวก็มี  สัณฐานเท่าเมล็ดถั่วเขียว ถั่วดำ เท่าผลผักปลัง  เลื่อม (มัน)

                          เป็นหลังเบี้ย  เท่าผลมะยม  เท่าเม็ดหินก็มี มีอาการจับสะท้านร้อนหนาว เชื่อมซึม ปวดศีรษะ  ทำพิษให้กลุ้มหัวใจ แน่นิ่งไป

                           ถ้าแก้ไม่ฟัง         ทำให้มือดำ   แขนดำ (ตาย)   

ฝีกาฬมะเร็งปากหมู   ผุดบวมขึ้นที่หลัง  มีสัณฐานยอดเขียวเหมือนน้ำคราม ทำพิษต่างๆ  ถ้าแตกแก้ไม่หาย ถึงตาย (Infected chronic ulcer)

ฝีกาฬมะเร็งเปลวไฟ   ผุดขึ้นเท่าวงสะบ้า ยอดเขียว ทำพิษเหมือน ถูกไฟ ถ้าแตกแก้ไม่ได้ถึงตาย (Malignant abcess)

ฝีกำภูฉัตร               เกิดที่สะดือ  เป็นเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้น  (Malignant  abcess  occuring at the naval)

ฝีกำมูพาหะ             ฝีร้ายที่เกิดได้ทุกเดือน  ขึ้นในอก และรักแร้   ถ้าพิษแล่นไปเท้า ตายแล (Malignant  abcess occuring in any month at chest                                and ampits)

Advertisements

ฝี (abcesses) ตอน ๑

ศัพท์แพทย์แผนไทย วันละคำ ประจำวันที  ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๗  วันนี้เสนอคำว่า ” ฝี”    หรือ abcesses  

   น. โรคจําพวกหนึ่ง เป็นต่อมบวมขึ้นกลัดหนองข้างใน เรียกชื่อต่าง ๆ กันหลายชนิด เช่น ฝีคัณฑมาลา ฝีดาษ ฝีประคําร้อย ราชาศัพท์ว่า พระยอด.

ฝีในแพทย์แผนไทย กล่าวไว้มากมาย  ได้แก่   

ฝีกระตังบาย       ลักษณะ  ฝีที่ผิวสีดำ  

ฝีกระตังบายตัวเมีย ลักษณะ ฝีที่ขึ้นท้องข้างขวา ไม่ตาย รักษาได้

ฝีกระตังบายใหญ่  ฝีหัวดำใหญ่ ขึ้นได้ว ๒ – ๓ วันกลับดำลงชักไส้หวำราบดุจข้าวตังก้นหม้อ ทำให้แสบร้อน คัน  ลงกระดูก  น้ำดำ น้ำเขียว แก้ไม่ได้ ๓  วัน ๗ วันตาย

ฝีกระอักปากหมู   ลักษณะเป็นมะเร็งส่วนใดก็ได้  มีลักษณะเป็นฝีใหญ่ ขอบแข็ง สูง  และช้ำ ลักษณะคล้ายปากหมู

ฝีกราม    เป็นฝึที่กราม  

ฝีกะอาก  ขึ้นหัวใหญ่เรียงกัน ๒ , ๓ ,๔ หัว  

ฝีกังหันไชย์        ฝีร้ายประจำเดือน ๘   ขึ้นที่เหนือราวนม  และประจำเดือน ๓ ขึ้นที่ขนนซ้าย  ขึ้นคอ ๗ วันตาย  ถึงเวลาเที่ยงทำให้วิงเวียนศีรษะ  ปวด                           สะทกสะท้านมือเท้า  ให้เร่งรักษา 

ฝีกันดารเพลิง    ฝีร้ายประเดือนอ้าย  ขึ้นที่หน้าอกเป็นแถว ๗ วันตาย

ฝีกาฬ              เกิดขึ้นนิ้วมือทั้ง ๒ ข้าง หรือข้างเดียว ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ถั่วดำ  มีเลื่อมลำบองเป็นหลังเบี้ย  มืดดำดุจดินหม้อ   อาการ ให้เชื่อมมัว                         แสบ      ร้อนเหมือนถูกไฟ  กลุ้มใจทุรนทุราย  ให้จับสะท้านร้อนหนาว  บางทีทำพิษให้นิ่งไป

ฝีกาฬ ๑๐ ประการแทรกในไข้พิษ     เป็นฝีที่แทรกในไข้พิษ  ได้แก่ ฝีฟองสมุทร  ฝีเลี่ยมสมุทร   ฝีทามสมุทร   ฝีทามควาย  ฝีละลอกแก้ว  ฝีกาฬทูม                                                            ฝีกาฬทาม  ฝีมะเร็งเปลวไฟฟ้า

ฝีกาฬมะเร็งตะมอย    เป็นไข้มะเร็งตะมอย  ผุดขึ้นมาเท่าหัวแม่มือ  ผลจิงจ้อ  (ขนาดเท่าเมล็ดถั่วลันเตา) ฐานขาวหัวดำทำพิษหนักจับสะบัดร้อนหนาว 

                              ร้อนใน  บางทีผุดขึ้นมาเท่าที่ตัว ที่แขน ที่ขา   จุดยา (สำลีชุบยาแต้ม) มิฟัง   แตกออกมาไปแล้ว  ถ้าไม่ตายกลายเป็นมะเร็ง  (deep acesses)

 

  ImageImageImageImageImageImage

หนอนตายหยาก

ชื่อสมุนไพร

หนอนตายหยาก

ชื่ออื่นๆ

ปงช้าง กะเพียดช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stemona collinsae Craib.

ชื่อพ้อง

 

ชื่อวงศ์

Stemonaceae

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
    พืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้น ตั้งตรง สูง 20-40 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านจำนวนมาก ราก  แบบรากกลุ่มอยู่กันเป็นพวง คล้ายนิ้วมือ สีเหลืองอ่อน อวบน้ำ มีรากใต้ดินจำนวนมาก รากยาวได้ถึง 10-30 เซนติเมตร ใบ เดี่ยว เรียงแบบสลับ รูปหัวใจ ยาว 9-15 เซนติเมตร กว้าง 6-10 เซนติเมตรปลายใบแหลม โคนใบ รูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ผิวใบ เกลี้ยงทั้งด้านบนและล่าง เส้นใบมี 10-15 เส้น ขนานกัน ระหว่างเส้นแขนงใบมีเส้นใบย่อยมาตัดขวาง ก้านใบ ยาว 5-9 เซนติเมตร ส่วนโคนพองเป็นกระเปาะ ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ ใบประดับ รูปขอบขนาน ปลายมน ยาว 1.1-1.2 เซนติเมตร กว้าง 0.25-0.3 เซนติเมตร ก้านดอกย่อย ยาว 2-3 เซนติเมตร กลีบรวม มี 4 กลีบ สีเหลืองแกมชมพู ขนาดไม่เท่ากันเรียง 2 ชั้น ชั้นนอกมี 2 อัน รูปขอบขนาน ปลายแหลม  ยาว 1.9-2 เซนติเมตร กว้าง 0.4-0.5 เซนติเมตร มีเส้นแขนง 9-11 เส้น ชั้นในมี 2 อัน รูปไข่ ปลายแหลม ยาว 1.8-1.9 เซนติเมตร กว้าง 0.6-0.7 ซม. มีเส้นแขนง 13-15 เส้น  เกสรเพศผู้ มี 4 อัน ขนาดเท่ากัน รูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนรูปหัวใจ ขอบเรียบ ยาว 1.5-1.6 เซนติเมตร กว้าง 0.2-0.3 เซนติเมตร เกสรเพศเมีย มีรังไข่เหนือวงกลีบ  รูปไข่ ยาว 0.3-0.4 เซนติเมตร ปลายเกสรเพศเมีย ขนาดเล็ก ผลค่อนข้างแข็งสีน้ำตาลขนาดเล็ก พบตามป่าดิบแล้ง เมื่อถึงฤดูแล้ง ต้นเหนือดินจะโทรมหมด เหลือแต่รากใต้ดิน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนใหม่ ใบจึงจะงอกออกมาพร้อมทั้งออกดอก รากมีพิษ รับประทานเข้าไปทำให้มึนเมา ถึงตายได้

 สรรพคุณ    
ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้ ราก ต้มน้ำดื่ม ถ่ายพยาธิตัวจี๊ด นำรากผสมกับหญ้าหวายนาและชะอม ต้มน้ำดื่ม ถ่ายพยาธิตัวจี๊ด คั้นน้ำพอก แก้หิดเหา
ตำรายาไทย  ใช้ ราก รสเมาเบื่อ ปรุงยารับประทาน แก้โรคผิวหนังผื่นคันน้ำเหลืองเสีย รมหัวริดสีดวงให้ฝ่อแห้งไป พอกทาแก้โรคผิวหนัง ฆ่าหิดเหา ฆ่าเชื้อพยาธิภายใน มะเร็งตับ ตำผสมน้ำฆ่าแมลง หนอนศัตรูพืช ทุบละเอียดแช่น้ำฟอกล้างผม ฆ่าเหา พอกแผลต่างๆ ฆ่าหนอน ใส่ปากไหปลาร้าฆ่าหนอน และใช้ทำลายหิดได้ นำรากมาโขลกบีบเอาน้ำหยอดแผลวัวควายซึ่งมีหนอนไช หนอนจะตายหมด

 

ImageImageImageImageImageImage

องค์ประกอบทางเคมี    
รากพบแอลคาลอยด์ stemonine, tuberostemonine, stemonidine, isostemonidine สารอื่นที่พบ เช่น rotenoid compound, stemonacetal, stemonal, stemonon

 

     ข้อมูลจาก   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Video

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๓

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๓ โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Video

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๒

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๒ โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

Video

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๑

กรณีศึกษา หมอนรองกระดูกทับเส้น หายโดยไม่ต้องผ่าตัด ๑ โดย อ..ประสิทธิ์ คงทรัพย์ siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com / โทร.087-1639644
บริการตรวจรักษา นวดบำบัด นวดจัดกระดูก เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย ทุกประเภท
เปิดสอนหลักสูตร นวดบำบัด นวดจัดกระดูก /โรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

ศัพท์แพทย์แผนไทย(โบราณ) “ปะสัณชาติ”

ศัพท์แพทย์แผนไทย(โบราณ)  วันละคำ  ประจำวันที  ๑๙ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๗  วันนี้ขอเสนอคำว่า    “ปะสัณชาติ”  อ่านว่า ปะ-สัน-นะ-ชาด

หมายถึง   อาการลงท้องเป็นน้ำชานหมาก และน้ำแตงโม    กล่าวก็คือ อาการถ่ายท้องหรือท้องเสีย  ออกมาเป็นน้ำแตงโม หรือน้ำชานหมาก  หรือมีภาวะ

เลือดออกมากับอุจจาระ    

        ข้อมูลทางการแพทย์     bloody  diarrhea     เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร  เชื้อทีทำให้ถ่ายออกมามีเลือดปน ได้แก่

เชื้ออีโคไล (E. coli)   ,  เชื้อ Shigella   , 

 

Tag Cloud