อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

โด่ไม่รู้ล้ม(หญ้าปราบ) เป็นพืชจำพวก หญ้า ใช้ทั้งต้น รส จืดขื่น สรรพคุณแก้ไข้ แก้กระษัย แก้ปัสสาวะพิการ บำรุงกำหนัด
โดย อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ โรงเรียน สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย โทร.087-1639644
เปิดสอนหลักสูตร เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย ด้วยระบบออนไลน์
สนใจสมัครเรียนได้ที siripatclinic@gmail.com /http://www.siripatthaimedonlineschool.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: