อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

คุลิก่า

คุลิก่า   เป็นคำนาม หมายถึง เม็ดกรวดที่อยู่ในกระเพาะสัตว์บดเอื้อง เมื่อนานเข้าก็มีเมือกเกาะเป็นเม็ดกลม ถือกันว่าเป็นยาถอนพิษ. ในวงเล็บ มาจากภาษามลายู guliga เขียนว่า จี-ยู-แอล-ไอ-จี-เอ.

คุลิก่า   สมุนไพรชนิดหนึ่งได้มาจากค่าง มีสรรพคุณดับพิษร้อน แก้เสมหะ จุกคอ ดับพิษกาฬและพิษทั้งปวง มีรสเย็น

คุลิก่า    รสเย็น ดับพิษร้อน ดับพิษกาฬ ดับพิษทั้งปวง แก้เสมหะจุกคอ (เสลดหางวัว

 คุลิก่า ก็คือ ปรวดในตัวค่าง ซึ่งได้จากตัวค่างที่ห้อยโหนอยู่ตามต้นไม้เมื่อมันถูกยิงโดยมนุษย์แล้ว มันจะวิ่งไปเก็บใบไม้มาจุกแผลที่ถูกยิง ถ้ามันไม่ตาย หรือ ตกลงมาสู่พื้นดินต่อมานานๆ เข้าแผลนี้หาย เกิดเป็นปรวดขึ้นคือเป็นก้อนๆ ยาวๆ ตามสัตว์ที่กระสุนปืนผ่าน ต่อมาเมื่อค่างตาย พรานที่จับได้จะคลำหาก้อนปรวดนี้ ถ้าได้ก็จะผ่าออก แล้วเอามาขาย เรียกว่า “คุลิก่า” 

   คุลิก่า  ไม่ใช่ต้นไม้   เป็นก้อนปรวดที่เกิดขึ้นเป็นก้อนกลมแข็งคล้ายก้อนหิน   เกิดขึ้นในตัวค่างที่สัตว์คล้ายๆลิง  เอาก้อนหินน้นมาทำยา เป็นขอที่มีราคาแพงเพราะหาได้ยาก

    ประโยชน์ทางยา   ตามสรรพคุณยาโบราณ กล่าวว่า   คุลิก่า มีรสเย็น  ใช้เป็นน้ำกระสายยาแทรกยาอื่นๆ เป็นยาดับพิษร้อน ดับพิษกาฬ  ดับพิษทั้งปวง   ใช้เป็นน้ำกระสายยาแทะกยาสำหรับคนไข้หนักที่มีเสมหะ  จุกคอจนจะสิ้นใจ (ข้อมูลจากหนังสือ “ไม้เทศ เมื่องไทย” หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด)

    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: