อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

การนวดจัดกระดูก ข้อเข่า ตอน ๑ เป็นส่วนหนึ่งของการสอน หลักสูตร การนวดบำบัด และ การนวดจัดกระดูก ของ อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ โรงเรียน สิริภัจจ์ กาแพทย์แผนไทย โทร.087-1639644
สมัครเรียนได้ที่ siripatclinic@gmail.com หรือ http://www.siripatthaimedonlineschool.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: