อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

นวดจัดกระดูก ตอนที่ ๑๒ เป็นส่วนหนึีงของหลักสูตร การนวดจัดกระดูก สอนโดย อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์
โรงเรียน สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย โทร. 087-1639644
สมัครเรียน ได้ที่ siripatclinic@gmail.com หรือ http://www.siripatthaimedonlineschool.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: