อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร นวดจัดกระดูก  ๔๐๐ ชั่วโมง

                         ดำเนินการสอนโดย  อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์       

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูคร  ๔๐๐ ชั่วโมง ( ๑ ปี)
แบ่งออกเป็น ๒ เทอม  เทอมแรก  เิดือน มกราคม-พฤษภาคม

                                      เทอม ๒  เดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน
 
เนื้อหาหลักสูตร     ภาคทฤษฎี  ๒๐๐ ชั่วโมง   ภาคปฏิบัติ    ๒๐๐ ชั่วโมง
 
                   เรียนสัปดาห์ละ ๑ วัน(วันละ ๖ ชั่วโมง)  ทุกวันพุธ

                         (อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)  

อัตราค่าเรียน ตลอดหลักสูตร   ๒๐,๐๐๐ บาท  

                        แบ่งจ่ายออกเป็นเทอมละ ๑๐,๐๐๐  บาท
เมื่อเรียนจบหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร รับรองจากทางโรงเรียน

    สมัครเรียน นวดจัดกระดูก

ชื่อ-สกุล *

 
First
Last
 
Email *

ที่อยู่ *

นโยบายด้านความปลอดภัย

          ข้อมูลของท่านที่กรอกเข้ามาเพื่อติดต่อกับทางเราซึ่งหมายถึงโรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย  เราจะเก็บไว้เป็นความลับ  ซึ่งจะเป็นความลับระหว่างเรากับท่านเท่านั้น   หากท่านต้องการที่จะไม่ต้องการติดต่อกับเรา ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านมายังเรา  และเมื่อทางเราได้รับทราบความต้องการของท่าน ทางเราจะไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสาร หรือไฟล์ใดๆ อันจะเป็นการรบกวนท่านอย่างเด็ดขาด
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: