อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์ /ร.ร. สิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

            คนไทยโบราณ    เลี้ยงลูกหลานกันมา

เจ็บไข้รอดตายด้วยยา    สมุนไพรปลูกไว้รอบตัว

หมอดีมียา                       ใข่จะหาเงินมาใส่ตัว

จะมีหรือจนไม่กลัว           ท่านขรัวยาขอหมอวาน

     แบกไถ้ไส่บ่า            เก็บยาทั้งวันผันผ่าน

ชุมเห็ด สะแก สะค้าน    ลูกตาล  กุ่มน้ำ เปลือกแค

มองไปทางใด               มีสมุนไพรให้แล

ชื่นใจจริงแท้  ท่านไม่เชือนแชดีแท้หมอยา

       คนไทยภูมิใจ          แพทย์แผนไทยพัฒนา

ฟื้นฟูยกครูขึ้นมาหมอยา  ทั่วพื้นดินไทย

ยาขอหมอวาน  อุดมการณ์เอามาใส่ใจ

ช่วยชีวิตคนมากมาย สมุนไพรช่วยไทยยิ่งเอย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: